Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Izendapenaren aurkako errekurtsoa: Eragozpenak eta desenkusak

Hauteskunde mahaiak osatzen dituzten pertsonen karguak nahitaezkoak dira, eta ordezko karguak ere nahitaezkoak dira.

Maiatzaren 26ko hauteskundeetan, izendatuek jakinarazpenetik zazpi egun izango dituzte, kargua ezin onartzeko duten kausa justifikatu eta dokumentatua, dagokien Eskualdeko Hauteskunde Batzordean alegatzeko. Izendatu dituzten 65 urte baino gehiagoko pertsonek jakinarazpena jasotzen dutenetik zazpi eguneko epean uko egin dezakete.

Eskualdeko Hauteskunde Batzordeak 5 eguneko epean ebatziko ditu alegazioak. Eskualdeko Hauteskunde Batzordearen ebazpen horren aurka ez dago hauteskunde bide administratiboan errekurtsoa jartzerik, baina interesdunak egoki deritzon errekurtsoa jar dezake auzitegian (Hauteskunde Batzorde Zentralaren 2001eko apirilaren 20ko, irailaren 19ko eta abenduaren 3ko erabakiak). Bestalde, Administrazioarekiko Auzi Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.5 artikuluak jasotzen duenez, Eskualdeko Hauteskunde Batzordeen egintzen aurkako inpugnazioak ebaztea Administrazioarekiko Auzi Epaitegiei dagokiela jasotzen du.

Kontsultak eta errekurtsoak faxez jaso eta bidaltzeko aukera onartuta dago, betiere, gainera, dokumentazio originala postaz edo interesdunak hartu duela jasota uzteko modua ematen duen beste edozein bidetatik bidaliz gero (Hauteskunde Batzorde Zentralaren 2000ko otsailaren 9ko Erabakia).

Hauteskunde mahaiko kide izaera, alegatutako desenkusa Eskualdeko Hauteskunde Batzordeak onartu ondoren baino ez da galtzen. Beste ezein pertsona edo erakundek ezin du izaera horren aldaketarik erabaki.

Gero, izendatutako pertsonaren bat ezin bada bere kargua betetzera joan, hauteskunde eguna baino 72 ordu lehenago adierazi behar dio Eskualdeko Hauteskunde Batzordeari, eta behar diren justifikagiriak aurkeztu. Joan ezina epe horren ondoren sortzen bada, Eskualdeko Hauteskunde Batzordeari berehala abisatu beharko zaio eta, nolanahi ere, Hauteskunde mahaia eratu aurretik (bozketa eguneko 08:00ak). Ordezkoek ere Mahaia osatzea eragozten dieten arrazoiak alega ditzakete.

Mahaiko kide kargua ezin du bete hautagai aurkezten denak, ezta beste hauteskunde barruti batean ere. Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 6. artikuluan ezarritakoaren arabera hautaezina izatea kausa justifikatutzat joko da.

Administrazioak kontaketa aktaren kopia jasotzeko izendatutako pertsonak, hauteskunde emaitzetarako behin-behineko informazioa ematearen ondorioetarako, ezingo ditu bateratu eginkizun hori eta Mahaiko kide izatea.

Euren egitekoak betetzera agertzen ez diren, kausa legitimo gabe uzten dituzten edo desenkusatu edo aurrez abisatu beharra kausa justifikaturik gabe betetzen ez duten Hauteskunde mahaietako mahaiburu eta mahaikideek, eta euren ordezkoek, hiru hilabetetik urtebetera bitarteko espetxe zigorra edo sei eta hogeita lau hilabete bitarteko isuna mereziko dute.