Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Voto das persoas que residen temporalmente no estranxeiro (ERTA)

As persoas que se atopen temporalmente no estranxeiro entre a convocatoria dun proceso e a súa celebración, e desexen votar, deberán solicitalo previamente.

  • Solicitude Residentes temporalmente no estranxeiro (ERTA) - VC1b (TERMINADO)

  • HAVC bis (Folla auxiliar solicitude voto ERTA) (TERMINADO)